Jordi

Un treball que em va resultar molt interessant i útil, que m’ha ajudat molt a la meva vida. L’acompanyament que vaig rebre el definiria com un espai estimulant de confiança, on podia expressar-me amplament i ser acollit. Destacaria l’acolliment que brindaves, tant personal com també els que tenien que veure amb l’espai on es realitzaven les sessions. Em va agradar la relació que vaig poder establir amb tu, amb els seus límits clars i la teva atenció i propostes estimulants i adequades a la situació que portava. Agraeixo tot el treball que vam poder fer plegats.