Sessions a Consulta

PROPOSTA DE SEGUIMENT

Ens trobem a consulta i parlem de les situacions quotidianes que us afecten i anem trobant les eines i la mirada que més s’acull a la manera de fer de la vostra família. Sempre recordant la força interna de cadascuna de les persones integrants.

Seguiment setmanal, quinzenal o mensual.


PROPOSTA ADOLESCÈNCIA-INFÀNCIA

El treball que us proposo consta d’una primera sessió conjunta dels referents: pare-mare, mares, pares o mare/pare on veure què és allò que us porta a fer aquest treball amb el vostre fill/a. Inquietuds, dificultats, pors, necessitats, etc.

Proposem, si així ho acordem entres tots/es, una sessió individual per a cadascun dels referents. Per a poder profunditzar en alguns detalls que ens ajudin a crear un marc més ampli.

Deu sessions individuals amb l’infant o adolescent.

Una sessió conjunta amb els referents i l’infant o adolescent.

Un cop realitzada la última sessió establim quina és la millor manera de prosseguir. Elaborem un pla conjunt i veiem si finalitzem el treball o continuem les sessions d’aprofundiment amb l’infant o l’adolescent de forma individual o conjunta.

La meva trajectòria de vida em mostra que res està deslligat de res i, que una mirada àmplia, endreça i ressitua situacions i conflictes encallats durant anys. Per això proposo un treball conjunt. En el que la família pugui ser la protagonista i es pugui donar un treball de qualitat i resolutiu.

L’ordre i el procediment s’ajusta a cada família i situació. Les necessitats són diverses i, sovint, generem noves propostes i seguiment de processos.