Infància-Adolescència

GESTIÓ EMOCIONAL

Sessions de gestió emocional saludable. Format puntual (per a situacions concretes de conflicte o necessitat específica), setmanal, mensual o trimestral.

Treball en grup a través de cercles de diàleg, jocs, dinàmiques i relaxacions.

PROVENCIÓ

Sessions per a treballar la Provenció: proveïr a les persones i als grups les aptituds necessàries per a afrontar un conflicte. Tenint en compte que no es tracta de prevenir-los, sinó d’oferir i crear eines i recursos favorables per a totes les persones implicades. És a dir, crear estratègies per a que el moment de la crisi sigui viscut de manera natural i resolutiva per totes les parts. Es tracta de donar autonomia a l’alumnat creant unes bases de confiança per a la vivència de vincles càlids i sòlids.

Els nivells que es treballen són:

Presentació:  Espais de coneixement de les característiques bàsiques de les persones. Esglaó indispensable per a la vivència de vincles càlids i sòlids.

Coneixement: d’una mateixa i de les demés persones. Espais per a trobar allò que les persones tenen en comú i allò que les diferencia i les complementa dins del grup.

Confiança: en una mateixa i en les altres persones. Treball de gestió de les pors, confiança i responsabilitat.

Estima: cap a una mateixa (autoestima) i envers les altres persones (com demostrar afecte). Reconixement de les persones dins del grup, com a éssers individuals i col·lectivament, treballant la identitat i la pertenencia en el grup. Descobriment de qualitats i treball d’assertivitat.

Comunicació: expressió efectiva, canals de comunicació, diàleg i escolta activa. Creació de bases de dinàmiques constructives de comunicació.

Cooperació: Treball per a prendre decisions des del consens.

CÓDIGOS DEL COLOR

“Els deu colors del talent”

Eina que es desprén de la Pedagogia Sistèmica Cudec.

Una metodologia que correlaciona les impliacacions sistèmiques amb la millora del benestar escolar. A través d’una senzilla dinàmica de manualitats podem descobrir trets característics de la personalitat i la relació que tenen amb la força dels talents.

La proposta es realitzar una primera sessió amb part de la comunitat educativa (o si es prefereix una reunió informativa) i després una segona sessió amb l’alumnat. En aquesta es poden localitzar conductes, necessitats i orientacions específiques que poden ajudar a situar a cada persona en els rols i llocs més favorables i creatius segons el moment. Generant un ambient de satisfacció i tranquil·litat que perdura en el temps.

NUMEROLOGIA PITAGÒRICA

Sessió amb la comunitat educativa per a treballar i conèixer la numerologia pitagòrica a nivell personal i grupal i poder-la aplicar amb l’alumnat. Eina de coneixença per acompanyar exclusivament i acuradament, tenint en compte capacitats, trets i tendències.