Teràpia a la Consulta

Acompanyament terapèutic de processos de vida.

Sessions basades en la Teràpia Humanista i les Constel·lacions Familiars.

Utilitzant el potencial innat intern per a trobar les estratègies més saludables per a cada persona.

(Si ja hem iniciat un procés terapèutic podem treballar en sessions terapèutiques online)

˜Tots els treballs contemplen la possibilitat de realitzar sessions puntuals˜